Onze overtuiging

Sport is emotie. Mensen voelen zich emotioneel verbonden met sporters, teams en evenementen. Niet alleen de atleten zelf, maar ook de fans leven voor de sport. Sportsponsoring is dan ook een onvervangbaar marketinginstrument voor merken om een emotionele band op te bouwen met een relevante groep consumenten.

De werkelijke waarde van sponsoring

Het doel van sponsoring moet dan ook meer betekenen dan alleen het verhogen van plat bereik. De unieke waarde van sponsoring zit in het versterken van de band tussen consument en merk. Om die reden moet de sponsoring uiteindelijk ook leiden tot betere scores op merkdoelstellingen. Denk aan merkbekendheid, imago, voorkeur en aankoop.

Desondanks wordt het succes van sponsoring vaak nog uitgedrukt in mediawaarde. ‘Hoe vaak of hoe lang hebben consumenten het merk kunnen zien dankzij de sponsoring?’ is een veelgestelde vraag. Het antwoord hierop geeft inderdaad een indruk van het bereik, maar het zegt helemaal niets over de mate waarin een sponsor de emotionele connectie met de doelgroep versterkt. De exposure kan nog zo groot zijn, het is geen garantie dat een merk de unieke waarde van sponsoring ook verzilvert.

Blauw Sponsoring Insights hanteert daarom een grondigere werkwijze. Wij richten ons op het meten van de werkelijke indicatoren van het succes van sponsoring.

Sponsoring Insights richt zich op de meetbare factoren die de impact van de sponsoring op het merk écht laten zien. Ons onderzoek maakt duidelijk hoe sponsoring de emotionele band tussen merk en consument versterkt. Met deze inzichten helpen we sponsors om de unieke waarde van hun sponsorship maximaal te benutten.

Blauw Sponsoring Insights

  • Maximaliseren impact van sponsorships op merkgroei
  • Aantonen en verbeteren van ROI
  • Adviezen bij contractonderhandelingen
  • Nieuwe ideeën voor activatie-programma’s
  • Versimpelen van strategische sponsorship-beslissingen
  • Budget-verzuim van sponsorship-rechten reduceren
  • Eensgezindheid in de boardroom stimuleren

Meer weten over onze onze inzichten of heb je een vraag voor ons?