Fanbase insights voor de KNVB

Een segmentatie onderzoek dat inzicht geeft in de manier waarop Nederlanders Oranje volgen en beleven, helpt de KNVB (en haar sponsors) om producten en communicatie beter af te stemmen op diverse doelgroepen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
KNVB Fanbase Insights

Het marketingdoel van de KNVB is om de band met iedereen die van voetbal houdt te versterken. Daarbij hoort uiteraard de fanbinding en fanbeleving van het Nederlands elftal. Om dat te kunnen realiseren heeft de KNVB meer diepgaand inzicht nodig in de rol die Oranje speelt in het leven van Nederlanders.

De KNVB realiseert zich dat er niet zoiets bestaat als de Oranjefan, maar dat Oranje supporters van elkaar verschillen in hun beleving, drijfveren, wensen en gedrag. En dat vraagt om een gedifferentieerde marktbenadering. De KNVB heeft daarom samen met Blauw Research een fundamenteel onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe Nederland is in te delen in verschillende Oranje-segmenten. Het onderzoek bestond uit een online segmentatie onderzoek onder n=3.000 Nederlanders en creatieve workshops met KNVB stakeholders.

De uitkomst van het onderzoek is een werkbare en effectieve Oranjesegmentatie waarmee de KNVB in staat is staat om meer (typen) Oranjefans te bedienen met een gedifferentieerde benadering. Uit het onderzoek kwamen acht duidelijke profielen / personages van mensen die verschillende manieren hebben om voetbal te ervaren. De KNVB maakt nu gebruik van deze profielen als basis voor hun marketingstrategie en als startpunt voor nieuwe campagnes en producten.

Door de segmenten te koppelen aan hun database, kan de KNVB een gepersonaliseerde aanpak gebruiken om met miljoenen mensen in de voetbalgemeenschap te communiceren. De inzichten dragen bij aan een sterkere band met hun meest waardevolle doelgroep: de fans.

Neem contact op met Eva Gerritse om meer te weten over onze aanpak