Continu inzicht met de Oranje tracker

Als grootste sportbond richt de KNVB zich op alle voetballiefhebbers in Nederland. Daaronder kan zo’n driekwart van de bevolking worden geschaard. De KNVB wil zoveel mogelijk voetballiefhebbers aan zich binden en zet daarvoor uiteenlopende producten en activiteiten in. Het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen zijn uiteraard de belangrijkste publiekstrekkers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
KNVB Oranje Tracker

Het is voor de KNVB belangrijk om te weten wat er leeft in Nederland rondom Oranje. Als de bond continu inzicht heeft in de beeldvorming kunnen ze hun doelgroepen nog beter bedienen en benaderen.

Continu inzicht in de beeldvorming

Met een continu online Oranje Tracker meten we wekelijks de beeldvorming rondom Oranje onder een representatieve groep Nederlanders.

Dit geeft de KNVB de kans om steeds te zien hoe het ervoor staat met de beeldvorming in Nederland. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien wat de impact is van bepaalde gebeurtenissen, zoals het aanstellen van Ronald Koeman als nieuwe bondscoach of de impact van het resultaat van de wedstrijden.

Door het inzetten van een continu onderzoek heb je altijd een vinger aan de pols om te zien wat er met de beeldvorming gebeurd. Zo wordt duidelijk welke gebeurtenissen of evenementen invloed hebben op het beeld dat Nederlanders hebben van Oranje en kan de KNVB daar actief op sturen in de toekomst.

Altijd realtime inzicht in de resultaten

De resultaten van de sponsoring effect tracker worden continu getoond op een online dashboard. Dit dashboard geeft de KNVB 24/7 inzicht in actuele resultaten. De online resultaten worden automatisch realtime geüpdatete. Het online dashboard stelt de KNVB in staat om te zien wat er week na week gebeurt en de communicatie-strategie waar nodig bij te sturen. Ze kunnen exact zien hoeveel Nederlanders positief zijn over het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen. Indien gewenst kunnen gebruikers in het online dashboard ook verder inzoomen op de resultaten, bijvoorbeeld door middel van filters op relevante doelgroepen en door te kijken naar de open antwoorden van bepaalde groepen.

De Oranje Tracker is een kort en krachtig instrument. De opzet en kosten blijven daardoor ook overzichtelijk en efficiënt. Als er op enig moment meer diepgaand inzicht nodig is in het ‘waarom’ van verschuivingen in de beeldvorming dan zetten we daarvoor een passend aanvullend onderzoek in. Denk bijvoorbeeld aan een online community of een klankbordsessie met Oranjefans.


Met deze continue tracker en realtime dashboard kunnen medewerkers van de KNVB elke dag vanachter hun eigen bureau kunnen zien wat er gebeurt. Je hoeft als organisatie niet meer te wachten op een onderzoeksbureau dat eerst analyses doet. Zeker voor branches waarin vaak onverwachte situaties voorkomen, is het prettig om met dit type onderzoek daar altijd bovenop te zitten.”
Eva Gerritse Business Lead Sponsoring & Sport

Wil je ook continu inzicht?

Een continu onderzoek naar beeldvorming in de sportwereld helpt sportorganisaties en sportsponsors om beter grip te krijgen op wat er leeft onder hun achterban. Zo wordt duidelijk welke gebeurtenissen of evenementen invloed hebben op het beeld dat belangrijke doelgroepen hebben. Door die inzichten wekelijks te bekijken op een online dashboard, kun je daar direct op inspelen.

Neem voor meer informatie contact op met Eva Gerritse