Slimme fanbase insights vergroten de waarde van de achterban

Al twintig jaar brengen wij het gedrag van sportfans in kaart. We maken inzichtelijk op welke manier mensen betrokken zijn bij sport. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat dé fan niet bestaat. Fans hebben verschillende wensen, ze beleven sport op uiteenlopende manieren en hun gedrag verschilt uiteraard ook.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het is voor sportbonden en -teams belangrijk om verschillende typen fans goed te leren kennen. Immers, de fanbase is voor hen een waardevolle troef. Die achterban zorgt voor directe inkomsten (uit ticketing en merchandise bijvoorbeeld), maar de omvang en kenmerken van de fanbase zijn ook in belangrijke mate bepalend voor de interesse van sponsors.

Een goede segmentatie van fans geeft fundamenteel inzicht in de rol die club of de sport speelt in het leven van fans. Daarbij kijken we vooral naar de behoeften die ze hebben ten aanzien van de sport. Wat zijn de persoonlijke drijfveren om betrokken te zijn bij een team of sport? Dat is iets anders dan het indelen van een fanbase op basis van de in de database beschikbare kenmerken, zoals leeftijd, bezit van een seizoenkaart, merchandise aankopen, etc.

Door fansegmenten te definiëren op basis van gemeenschappelijke behoeften, kun je inspelen op de motivaties van fans. Op die manier ben je veel beter in staat om gedrag te beïnvloeden en daarmee inkomsten uit de fanbase te verhogen.

Goede fanbase insights vergroten de waarde van de achterban. Enerzijds omdat het gericht bedienen van de fanprofielen leidt tot het beter benutten van het marktpotentieel. Anderzijds omdat het een positieve impuls geeft aan sponsorbeleid en -inkomsten. Met een gedifferentieerde aanpak kunnen immers meer en betere sponsorproposities gecreëerd worden.

Een voorbeeld van een indeling in fansegmenten is de Sports Media Profiler die we dit jaar hebben gelanceerd. Dat is een indeling van sportfans op basis van de voorkeuren die mensen hebben als het gaat om het volgen van sport. Dit model wordt gebruikt door onze internationale sponsoring klanten om concrete aanknopingspunten te krijgen voor het vergroten van de impact van hun sponsoring: waar, wanneer en hoe moeten ze aanwezig zijn met hun merk om de achterban te bereiken? Hier is meer informatie te vinden over de Sports Media Profiler.

Om betaald voetbalclubs in Nederland te helpen om de waarde van hun fanbase optimaal te benutten, hebben we onlangs samen met KNVB Expertise in kaart gebracht hoe voetbalfans van elkaar verschillen waar het gaat om de drijfveren die supporters hebben ten aan zien van hun club. Wat zijn de motivaties om een club te volgen, te bezoeken, erover te praten, etc. Door te zoeken naar gemeenschappelijke behoeften, hebben we vijf verschillende fansegmenten kunnen identificeren, met ieder specifieke motivaties:

  • fanatieke volger
  • club is uitlaatklep
  • vriendengroep
  • kieskeurige fan
  • familieWil je meer weten?