Sponsor effect tracking

Weet wat je meet. Het belangrijkste doel van onze onderzoeken naar het effect van sponsoring is om in kaart te brengen wat de impact is van sponsoring op de ontwikkeling van een merk. We meten geen mediawaarde of exposure, maar geven inzicht in de houding en het gedrag van consumenten in relatie tot het sponsorship. Onze inzichten tonen aan welke impact sponsoring heeft op belangrijke succesfactoren voor het merk zoals sympathie, overweging, voorkeur en aankoop.

Vervolgens moet de boodschap van het sponsorship natuurlijk zo effectief mogelijk overkomen. Naast het inzichtelijk maken van de effecten van sponsoring, helpen we merken om de juiste doelgroepen, content en kanalen te kiezen voor hun activatiestrategie. We identificeren waar de kansen liggen om met succesvolle campagnes de impact van sponsoring te vergroten.

Effect van sponsoring aantonen

Mensen verschillen van elkaar, zo ook de fans. Om de impact van sponsoring te kunnen aantonen, hebben we het FanShipLevel-model ontwikkeld. Dit segmentatie-model stelt ons in staat om te bepalen in welke mate mensen betrokken zijn bij een sponsoring-domein (denk aan voetbal, tennis of F1). Bij het onderzoek naar het effect van sponsoring analyseren we de resultaten op de succesfactoren van het merk voor groepen mensen met een verschillend niveau van betrokkenheid. Bijvoorbeeld: voetbalfans versus een algemeen publiek. Hiermee kunnen we het effect van sponsoring op merkgroei isoleren.

Trends: wat is de impact van inspanningen op het sponsorship?

De aanpak van Sponsoring Insights houdt altijd rekening met trends. Om te kunnen analyseren wat het effect is van de manier waarop een merk het sponsorship activeert - bijvoorbeeld met campagnes en evenementen - meten we op verschillende momenten op een consistente manier. Onze analyses zijn erop gericht om trends voor verschillende doelgroepen te volgen en te vergelijken. Daarmee kunnen we bepalen in hoeverre de inspanningen van het merk effect hebben gehad.

Het is dus belangrijk om op verschillende momenten in de tijd te meten. Welke momenten dat zijn, hangt af van het sponsorship, het sportseizoen en het merk. We kiezen de timing en frequentie die het beste bij het sponsorship past. Uiteraard is het belangrijk om indien mogelijk een nulmeting te doen die als benchmark voor latere metingen kan fungeren.

Met deze aanpak voor het meten van het effect van sponsoring helpen we op continue basis een groot aantal internationale sponsors om de impact van sponsoring op hun merk te vergroten.

Heb je een (aan)vraag of wil je meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Eva Gerritse


Cases